default-logo

Bet tai tik pradžia. Mes galime pasiūlyti bet kurią iš šių įmonių sekretoriato paslaugu:

  • Registruoti jūsų įmonės adresą bei priimti jūsų laiškus
  • Teisės aktų nustatytą auditą atliekančių registrų priežiūra
  • Teisės aktų nustatytą auditą atliekančių dokumentų pateikimą
  • Suteikti pranešimą apie visuotinius akcininkų susirinkimus
  • Darbotvarkės planavimas visuotiniame akcininkų susirinkime
  • Akcijų perdavimo formų užbaigimas
  • Akcijų sertifikatų rengimas
  • Įmonių patikrinimą
  • Metiniu ataskaitų tvarkymą
  • Veikti kaip jūsų kompanijos sekretorius

Susisiekite su mūsų konsultantu dėl platesnes informacijos

Planuojate steigti kompanija? Mes galime jums padėti:
Kompanijos Steigimo Paslaugos
Verslo Plano Paruošimas