default-logo
18
FEB
2013

Nedarbingumas dėl ligos Anglijoje – Jūsų teises

Posted By :
Comments : 0

Nedirbate ilgus laikotarpius

Jei nedirbate ilgus laikotarpius, jūsų darbdavys gali kreiptis į medicinos tarnybas norėdamas išsiaiškinti, ar jūsų sveikata leidžia jums dirbti šį darbą. Jeigu medicinos tarnybų pranešime nurodyta, kad nedirbote be svarios priežasties, jūsų darbdavys gali atsisakyti išmokėti jums SSP. Tokį sprendimą galite apskųsti, jei laikote jį neteisingu.

Ką galite daryti, jei darbdavys atsisako išmokėti jums SSP

Jeigu manote, kad jums turi būti išmokėta SSP, tačiau darbdavys atsisako ją išmokėti, darbdavys privalo pateikti jums SSP1 formą su paaiškinimu, dėl kokios priežastis atsisakoma išmokėti pašalpą. Šią formą taip pat naudokite pareiškimui dėl darbingumo bei paramos pašalpas (Employment and Support Allowance (ESA)), ir aiškiai nurodykite, kad prašote HMRC apsvarstyti jūsų teisę gauti SSP. Formą reikia išsiųsti vietiniam Department for Work and Pensions Office (DWP) (Darbo ir pensijų departamento skyriui).

Jeigu DWP tiksliai nežino, ar turite teisę gauti SSP, jis persiųs jūsų pareiškimo nuorašą HMRC valstybinio draudimo įmokų skyriui. Dėl visa ko ir patys turėtumėte išsiųsti savo pareiškimo nuorašą vietiniam valstybinio draudimo įmokų skyriui (adresą gali nurodyti bet kuris vietinis HMRC skyrius).

Jeigu darbdavys atsisako duoti jums SSP1 formą, turėtumėte raštu kreiptis dėl sprendimo į vietinį valstybinio draudimo įmokų skyrių ir reikalauti Darbingumo ir Paramos Pašalpos (Employment and Support Allowance – ESA) iš DWP. HMRC sprendimą jūsų darbdavys privalo vykdyti. Ir jūs, ir darbdavys turi teisę šį sprendimą apskųsti.

Jei turite teisę gauti SSP, o jūsų darbdavys atsisako ją mokėti, darbo ginčų tribunolui galite pateikti ieškinį dėl neteisėto išskaitymo iš darbo užmokesčio. Pirmiausia turėtumėte pateikti skundą savo darbdaviui. Darbdaviui, kuris pakartotinai neišmoka jums SSP, HMRC gali skirti baudą.


Jūs susirgote atostogų metu

Jei jūs atostogaujate, tačiau susirgote taip rimtai, jog galėtumėte gauti nedarbingumo lapelį, galite paprašyti savo darbdavio, kad jis traktuotų jūsų nedarbo laiką kaip nedarbą dėl ligos, o ne kaip atostogas. Tada galite paprašyti savo darbdavio duoti jums papildomo atostogų laiko už tą laiką, kurį jūs sirgote.

Tačiau jei norėsite, kad laikas, kurį nedirbote, būtų traktuojamas kaip nedarbas dėl ligos, o ne kaip atostogos, jūsų darbdavys už šį laiką gali jums mokėti ligos pašalpą, o ne atostoginius. Ligos pašalpa gali būti mažesnė, nei įprastinis užmokestis.

Jūsų darbo sutartyje turi būti nurodyta, kaip ir kada jūs turėtumėte pranešti savo darbdaviui, kad susirgote, ir kokie įrodymai jam gali būti reikalingi.

Jus atleido iš darbo už tai, kad nedirbote dėl ligos

Jei jus atleido iš darbo tuo metu, kai gaunate SSP, jūsų darbdavys privalo išduoti jums SSP1 formą. Joje paaiškinta, kodėl nutraukiamas SSP mokėjimas. Jūs turite užpildyti šią formą ir pateikti ją vietiniam pašalpų skyriui, kad gautumėte ESA pašalpą. Jeigu manote, kad buvote atleisti iš darbo dėl to, kad sergate, arba kreipėtės dėl SSP, galite pateikti ieškinį darbo ginčų teismui. Turėtumėte nedelsdami pasitarti su patyrusiu konsultantu darbo klausimais. Duomenys pateikti toliau šiame leidinyje.

Jus atleido iš darbo dėl negalios

Jeigu esate neįgalus ir darbdavys atleido jus iš darbo dėl nedarbingumo, susijusio su negalia, darbdavys galbūt nusižengia įstatymui. Jūs galite pateikti ieškinį darbo ginčų tribunolui dėl nederamo elgesio, kurio priežastis – jūsų negalia (dėl diskriminacijos, susijusios su negalia). Tačiau pirmiausia jūs turėtumėte pateikti raštišką skundą darbdaviui. Dėl jo turėtumėte kreiptis į patyrusį konsultantą.

Apie Autoriu