default-logo
07
JUN
2013

Motinystes teises darbe

Posted By :
Comments : 0

Kas gali išeiti motinystes atostogų?

Daugelis darbuotoju moterų gali išeiti motinystes atostogų susilaukti vaiku ir nepriklausomai, kiek jos ilgai dirbo darbovietėje. Šis laikotarpis vadinamas motinystes atostogomis.

Kiek ilgai gali trukti motinystes atostogos?

Daugelis motinu turi teise išeiti iki 52 savaičių motinystes atostogų nepriklausomai nuo to, kiek išdirbo darbovietėje. Pirmosios 26 motinystes atostogų savaites vadinamos Eilinėmis motinystes atostogomis (OML). OML metu jums užtikrinamos visos teises pagal Darbo sutarti, kokias jas turite įprastai dirbdamos. Išimtis tik ta, kad jus negausite įprastinio atlyginimo, nebent tai nurodyta jūsų darbo sutartyje. Galite pasiimti taip pat papildomas 26 savaites motinystes atostogų, kurios vadinasi Papildomomis motinystes atostogomis (AML). Jei išeinate AML, jos turi buti iškart po Eiliniu motinystes atostogų.

Kada prasideda ir baigiasi motinystes atostogos?

Motinystes atostogos gali prasidėti bet kuriuo metu nuo 11 savaites iki gimstant nustatytos jūsų vaikelio gimimo datos. Jei likus keturioms savaitėms iki gimstant jūsų vaikeliui sergate liga, susijusia su jūsų neštumu, jūsų motinystes atostogos gali prasidėti nuo to laiko.

Kada reikėtu pranešti savo darbdaviui apie išėjimą i motinystes atostogas?

Savo darbdaviui turite pranešti apie išėjimą i motinystes atostogas baigiantis 15-tai savaitei prieš jūsų vaikelio nustatyta gimimo data, tada turite pranešti apie tai:

kad esate nėščia;

nustatyta vaikelio gimimo data;
kada norite išeiti motinystes atostogų.
Savo darbdaviui turite pateikti medicinine MATB1 pažyma. Ja galite gauti iš savo akušeres arba
šeimos gydytojo (-os).

Mokėjimas motinystes atostogų metu

Jei darbovietėje išdirbote mažiausiai 26 savaites pradžioje 15-os savaites prieš jūsų vaikelio gimimo nustatyta data ir uždirbote mažiausiai £ 95 per savaite, jums turi buti skirta Įstatymų numatyta motinystes atostogų išmoka (SMP). Galite gauti SMP, net jei po motinystes atostogų i šia darboviete negrįšite. SMP yra mažiausia suma, kuri turi buti mokama ir mokama iki 39 savaites. Pagal jūsų darbo sutarti jums gali buti skirta didesne išmoka nei SMP. Jei jums neskiriama SMP, jums gali buti skirta Motinystes pašalpa (MA). Jums bus skirta MA, jūsų užmokesčio vidurkis per savaite buvo £ 30 arba daugiau ir jei iš 66 savaičių išdirbote mažiausiai 26 savaites iki jūsų vaikelio gimimo nustatytos datos. Jus nebūtinai turėjote dirbti vienam darbdaviui ir 26 išdirbtos savaites nebūtinai turi eiti paeiliui. MA taip pat galite gauti, jei esate sau dirbantis.

Kiek jums bus mokama?

Jei gaunate SMP ( Įstatymo numatyta motinystes atostogų išmoką), pirmąsias šešias motinystes atostogų savaites jums bus mokama 90 % jūsų įprastinio savaitinio bendrojo atlyginimo (turima galvoje, viso atlyginimo prieš sumokant mokesčius ir valstybini draudimą). Kitas 33 savaites jums bus mokama 90 % bendrojo savaitinio atlyginimo arba £ 123,06 per savaite, priklausomai, kuri suma mažesne. Jei jums skirta motinystes pašalpa, gausite arba £ 123,06 per savaite, arba 90 % vidutinio savaitinio uždarbio, priklausomai, kuri suma mažesne. Tokia suma bus mokama 39 savaites

Jūsų darbdavys atsisako jums mokėti motinystes atostogų metu.

Jei jūsų darbdavys atsisako mokėti SMP arba nemoka tiek, kiek jus turėtumėte gauti, prašykite darbdavio pateikti paaiškinamąjį raštą:

kodėl jis nemoka jums;

kaip buvo apskaičiuotą jums mokėtina suma;
už kiek savaičių darbdavys jums moka.
Jei sprendimas jūsų netenkina, galite kreiptis i vietini mokesčiu inspekcijos skyriaus „HM
Revenue and Customs o_ ce“ darbuotoja, kad šis / ši padėtų nuspręsti, kuris yra teisus.

Neteisingas elgesys darbe dėl neštumo ar motinystes atostogų.

Darbe dėl jūsų neštumo arba jums ką tik susilaukus vaikelio su jumis neturi buti elgiamasi išskirtinai. Pvz.: iš jūsų neturi buti atimamos galimybes pereiti i aukštesnes pareigas arba jums neturi buti sudaromos skirtingos darbo sąlygos nei ankstesnes. Jei manote, kad su jumis elgiamasi nesąžiningai dėl neštumo arba motinystes atostogų, galite Darbo tribunolui dėl lyčiu diskriminavimo pateikti skunda. Savo problema pirmiausia raštu turite aptarti su darbdaviu. Pagalbos galite kreiptis i savo darbininku sąjungos atstovą, jeigu toki turite arba kita tokios patirties turinti patarėją. Darbo tribunolui pateikiamu skundu laikotarpiu tvarka yra labai griežta, todėl būtinai atidžiai sekite, kad nepavėluotumėte. Jei esate atleista iš darbo dėl neštumo, išėjot motinystes atostogų arba dėl to, kad ką tik susilaukėte vaikelio, galite pateikti skunda darbo tribunolui dėl neteisėto atleidimo ir lyčiu diskriminavimo. Ir visiškai neturi reikšmes, kiek ilgai dirbote šiam darbdaviui. Jūsų turėjote pranešti darbdaviui apie savo nėštumą ir, kai įmanoma, pateikti medicinine pažyma iš savo gydytojo (-os) arba akušerio (-es). Savo problema pirmiausia raštu turite aptarti su darbdaviu.

Grįžimas i darbą po motinystes atostogų

Daugeliu atveju jūsų darbdavys turi jums leisti grįžti i darbo vieta po to, kai susilaukėte vaikelio. Visos moterys turi turėti mažiausiai dviejų arba keturių savaičių (jei dirba gamykloje) savaičiųatostogas po gimdymo. Jei jūsų darbdavys atsisako leisti grįžti i darbo vieta po jūsų motinystes atostogų, tai reiškia atleidimą. Tai galite skusti darbo tribunolui už neteisėtą atleidimą ir / arba lyčiu diskriminavimą. Jei esate nėščia arba neseniai pagimdėte ir jūsų darbdavys atsisako jums užtikrinti bet kurias iš pagal įstatymą priklausančias ankščiau paminėtas teises.

Apie Autoriu