default-logo
04
JAN
2013

Įmonės, jų struktūros ir atsakomybes

Posted By :
Comments : 0

Dauguma įmonių Jungtinėje Karalystėje yra:

Individualios (Individual)

uždarosios akcinės bendrovės (Limited, Ltd)

verslo partnerystės (Partnership)

Individualus prekiautojas

Ką tai reiškia

Jei esate prekybininkas, jūs naudojate savo verslą kaip individualus asmuo. Jūs galite pasilikti visa savo verslo pelną po to, kai jus sumokate mokesčius.

Galite imtis darbuotojų – “individualus prekybininkas” reiškia, kad jūs esate atsakingas už verslą, bet tai nereiškia, kad jūs turite dirbti vieni.

Planuojate steigti kompanija? Mes galime jums padėti:

Kompanijos Steigimo Paslaugos
Verslo Plano Paruošimas

Individualaus prekybininko teisinę atsakomybę

Esate asmeniškai atsakingas už:

Bet kokius nuostolius, jūsų verslas padaro

Sąskaitas už savo verslą, pavyzdžiui, išteklių ar įrangos

Priežiūra ir jūsų verslo išlaikymą bei pardavimo apskaitą ir išlaidas

Kai pradedate savo verslą, turite nedelsdami turite užsiregistruoti mokesčiu inspekcijoje

Jei jūs užregistruosite vėliau nei  Spalio 5 d. jūsų verslo antru mokestinių metų, jums gali tekti mokėti baudą.

Pavyzdys

Jei pradėsite kaip individualios įmonės savininkas nuo 2012 iki 2013 m. mokestinius metus, Turite užsiregistruoti prieš 2013 Spalio 5 dieną.

 

Individualiems prekybininkams mokesčių atsakomybė

Jūs privalote:

Kasmet siųsti asmeninius mokesčius

Mokėti pajamų mokestį nuo pelno jūsų verslas atneša

Mokėti socialinio draudimo mokesčius

Jūs taip pat turėsite buti registruotas PVM mokėtojas, jei jūs tikitės, kad jūsų verslo įplaukos bus daugiau nei £77.000 per metus.

Akcinė bendrovė

Kas yra Akcinė Bendrovė

Akcinė bendrovė yra organizacija, kuria jūs galite atidaryti verslui.

Tai bendrove kuri atsakinga už viską ką ji daro, bei jos finansai yra atskiri nuo jūsų asmeniniu finansų.

Bet koki pelną kuri įmonę daro, priklauso bendrovei. Kai jūsų įmonė sumoka korporacijos mokesti, tik tuomet leistina pasidalinti įmones pelną.

Kas valdo akcines bendroves

Kiekvienos akcinės bendrovės “Nariai” – žmonės ar organizacijos, kuriems priklauso šios įmonės akcijos.

Direktoriai įmonei vadovauja ir yra atsakingi. Direktoriai dažnai turi savų akcijų, tačiau jie neprivalo jų turėti.

Akcinių bendrovių teisinę atsakomybę

Yra daug teisinės atsakomybės, susijusios būnant direktorium ir valdant ribotos atsakomybės bendrovė.

Dauguma uždarųjų akciniu bendrovių yra ribojamos akcijos.

Tai reiškia, kad yra ribota bendrovės atsakomybė už finansinius įsipareigojimus, ji negali sumokėti bendrovės akcijų vertės, daugiau nei buvo sumokėta.

Pavyzdys

Akcinės bendrovės yra ribojamos akcijų emisijos 1.000 akcijų įvertintos po  £ 1 už kiekvieną kai bendrove įsteigta. Jos dviem akcininkams priklauso po 250 akcijų, kiekvienam.

Jei bendrovė bankrutuoja, daugiausia, ji turi sumokėti atžvilgiu neapmokėtų sąskaitų, tai yra £ 500 – vertės iš 500 išleistų akcijų, tačiau neapmokėtu.

Įmonės direktoriai nėra asmeniškai atsakingi už įmonės skolas, jei kas atsitinka, tol, kol jie nėra pažeidę įstatymu.

Kitų rūšių bendroves

Dauguma kompanijų yra privačios akcinės bendrovės ribotos akcijomis. Tačiau jų yra 3 rūšių.

Privati akcinė bendrove pagal garantija

Direktoriai ar akcininkai, finansiškai remia organizacija iki tam tikros sumos, jei iškiltų problemų.

Privati neribotos turtinės atsakomybės bendrovė

Direktoriai ar akcininkai yra atsakingi už visas skolas, jei iškiltų problemų.

Visuomenine Akcinė bendrovė

Įmonės, kurios akcijos yra prekiaujama rinkoje, viešai, pavyzdžiui, Londono vertybinių popierių biržoje.

Įprasta verslo partnerystė

Verslo partnerystę, jūs ir jūsų verslo partneris (ar partneriai) asmeniškai dalijasi atsakomybę už savo verslą.

Galite pasidalinti visa jūsų verslo pelną tarp partnerių. Kiekvienas partneris moka mokesčius už savo dalį pelno.

Verslo partnerių teisinę atsakomybę

Esate asmeniškai atsakingas už savo dalį:

Bet kokius nuostolius, jūsų verslas padaro

Sąskaitas už jūsų verslą, pavyzdžiui, išteklius ar įranga

Jei nenorite būti asmeniškai atsakingas už verslo nuostolius, galite sukurti „Ribota Partneryste“ arba „Ribotos Atsakomybės Partneryste“.

Kaip sukurti verslo partnerystė

Jūs turite pasirinkti “nominuota partnerį”. Tai partneris, kuris bus atsakingas už buhalterinius įrašus ir mokesčių deklaracijas. Nominuotas partneris turi registruoti partnerystę su mokesčiu inspekcija. Jei jūs užregistruosite partnerystę ar atskira partneryste vėliau kaip Spalio 5 jūsų antru verslo mokestinių metų, jums gali tekti sumokėti baudą.

Ribota Partneryste ir Ribotos Atsakomybės Partneryste

Ribotos atsakomybės partnerystė

Ribotos atsakomybės partnerystės partneriai nėra asmeniškai atsakingi už verslo skolas kuriu negali sumokėti .

Ribotos atsakomybės partnerystės dažniausiai įsteigiamos profesionalių paslaugų įmonių, pavyzdžiui, advokatų ar buhalteriu.


Ribota partneryste

Ribotos partnerystes, verslo skolų atsakomybė dalijama ne vienodai jos partneriams:

Generaliniai partneriai gali būti asmeniškai atsakingi už visas partnerystės skolas

Riboti partneriai yra atsakingi tik iki sumos, kurią jie iš pradžių investuoja į verslą

Ribotos atsakomybės partneryste ir Ribotos Partnerystes  mokesčiai

Kiekvienais metais, partnerystė turi siųsti partnerystės mokesčius į mokesčiu inspekcija.

Visi partneriai turi:

Kasmet siųsti asmeninius mokesčius

Mokėti pajamų mokestį nuo jų partnerystes pelno dalies

Mokėti socialinio draudimo mokesti

Jūs taip pat turėsite užregistruoti partnerystę mokėti PVM, jei jūs tikitės, kad Jūsų verslas uždirbs daugiau nei £ 77.000 per metus.

Planuojate steigti kompanija? Mes galime jums padėti:

Kompanijos Steigimo Paslaugos
Verslo Plano Paruošimas

Apie Autoriu