default-logo

Dėl nuolatinio gyventojo statuso Anglijoje gali kreiptis asmenis kurie:

  • Darbuotojai
  • Savarankiškai dirbantys asmenys
  • Save išlaikantys asmenys
  • Teikėjai / Paslaugų gavėjai
  • Studentai
  • Pensininkai
  • Darbo ieškantys
  • Nustoję dirbti dėl invalidumo

Susisiekite su mumis dėl platesnės informacijos.